100. OBLETNICA DRUŠTVA
Dr. Peter Glavič, častni član ŠDR, prejema priznanje ob sto letnici društva od predsednika Petra Frumna
Mateja Breznik, najuspešnejša športnica ŠDR
Danica Eigner, najstarejša članica ŠDR (tretja z desne)

Slavnostni govor predsednika društva


»Spoštovani gospod podpredsednik OKS, predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barada,spoštovana gospa županja Urška Repolusk, spoštovani občinski svetniki, dragi člani društva, cenjeni gostje!


V nekaj besedah strniti sto let delovanja in življenja Športnega društva Ruše, prvega organiziranega razvoja športa v Občini Ruše, je priznanje, radost in tudi odgovornost. Odgovornost do športa, do ljudi, ki so z delom vztrajali in verjeli v smisel in poslanstvo razvoja športa. Bili ste pogumni vizionarji ali predrzni sanjači in zaradi vas je danes društvo kot inštitucija med večjimi v Sloveniji.


ŠDR je skupnost posameznikov, mnogi bodo v času jubilejev in obletnic žal ostali anonimni. Ob častitljivi stoletnici se spominjamo, poklanjamo in proslavljamo vse, ki so od prelomnega leta 1919 pa do danes vztrajali, gradili, soustvarjali in verjeli v razvoj ŠDR, športa v Rušah.


Ob telovadbi je Sokolsko društvo gojilo tudi prosvetno in narodno-buditeljsko delo.


Iz stoletne zgodovine je razvidno, da je bilo zmeraj široko odprtih vrat, z novimi vsebinami, hkrati pa spoštljivo do tradicije. Kljub prenekaterim težkim trenutkom se je vedno lahko zaneslo na svoje člane - funkcionarje. Zato tudi poklon vsem strokovnim sodelavcem.


Delovanje društva je od nekdaj temeljilo na udarniškem in prostovoljnem delu članic in članov, kar sedaj država ne omogoča, da se njihovo delo ovrednoti.


Skrbeli so tako za mlade, kot za upravljanje Športne dvorane. Ta je v 48 % solastniškem deležu Športnega društva Ruše, 36 % Občine Ruše in 16 % Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Težavo predstavlja državna zakonodaja, katera izključuje društva ki delujejo v javnem interesu, da se prijavljajo na javne razpise za obnovo ali izgradnjo objektov. Slabo organizirana društva svojo lastnino podarjajo lokalnim skupnosti ali državi, kar pa se kaže posledično zelo slabo za šport.


Tudi v letu 2016 smo bili vizionarsko osmerjeni in v letu 2019 je bil predstavljen investicijski projekt: »Obnova športne dvorane Ruše«, ki so ga podprli vsi trije solastniki športne dvorane. Z razširitvijo dvorane, energijsko sanacijo, urejeno promenado, bodo Ruše pridobile moderen športni objekt.


Zgodovina društva je v marsičem neposredni odsev socialne in politične ter splošne kulture Ruš oziroma Slovenije.


Težavo predstavljajo plačljive športne dejavnosti, kar povzroča diferenciacijo v šolskem, vrhunskem in tudi v množičnem športu. Preveč bremena nosijo amaterski delavci, saj je materialna podpora športa premajhna. Prostovoljnega dela je vse manj. Vključevati bo treba mlajše funkcionarje in profesionalizirati nekatera področja delovanja.


Društvo je vse od izgradnje sokolskega doma samo upravljalo svoje objekte: kulturni dom, telovadnico, dvorano, stadion, smučišče, zunanja igrišča, večinoma s prostovoljnim delom članov. In tako še danes skrbi za športno dvorano. Zato se velja še enkrat zahvaliti za 100 let dela in sodelovanja:

 • vsem članom, ki prostovoljno delajo za društvo in njegove sekcije, zlasti vsem predsednikom društva in sekcij, vodjem, članom izvršnih, strokovnih in nadzornih odborov,
 • trenerjem in vaditeljem, sodnikom, organizatorjem tekmovanj in prireditev,
 • staršem mlajših članov za pomoč in podporo pri vsakdanjem delu ter
 • donatorjem in sponzorjem, posebej še generalnim sponzorjem sekcij,
 • občini Ruše, OKS, Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, Fakulteti za šport v Ljubljani, Pedagoški akademiji v Mariboru, Gimnastični zvezi Slovenije za pomoč pri opremljanju gimnastične telovadnice z vrhunskim orodjem in programskega razvoja gimnastike v Rušah,
 • ravnateljem in učiteljem v osnovnih šolah v Rušah, Selnici ob Dravi, Lovrencu na Pohorju, Limbušu, Kamnici, Mariborskim osnovnim šolam, ter Gimnaziji in srednji tehniški šoli Ruše,
 • vsem Rušanom za pomoč in sodelovanje pri delu. Posebna zahvala še RTV Maribor, Mag. Dušanu Tomažiču in novinarju Dragu Soršaku za sodelovanju pri pripravi jubilejnega programa.


Prisotni in vsi občani želijo društvu še veliko športnih, vzgojnih in družabnih uspehov z željo, da bi bili športni programi še uspešnejši, da uresniči obnova športne dvorane, katera bi podala še širša krila razvoja športa v Občini.


Spoštovani, športniki, trenerji in organizatorji vam želimo prijetne praznike in vse dobro v letu 2020.


Hvala za pozornost in obilo užitka na današnji slovesnosti!«


Peter Frumen, predsednikMALONOGOMETNA SEKCIJA DTV PARTIZAN RUŠE V OBDOBJU 1975/76 – 1984


Podatki

  Športno društvo Ruše
  Šolska ulica 16A
  2342 Ruše

  Matična številka: 5007941000
  Davčna številka: 36213284

  IBAN
  SI56 0451 5000 0663 018 (NOVA KBM d.d.)